Projekt „Kocham, szanuję i chronię środowisko naturalne”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

9 lipca br. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Pana Prezesa Pawła Gilowskiego a Fundacją Gaudium et Spes reprezentowana przez pana Prezesa Mirosława Kitę i wiceprezesa ks. Krystiana Bordzania, została podpisana umowa dotacji na realizację zadania pn. Projekt „Kocham szanuję i chronię środowisko naturalne”.

Leave a Replay

Fundacja Gaudium et Spes

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu