Działania ekologiczne w Katolickim Przedszkolu im. św. Jana Pawła II

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nowy rok szkolny przedszkolaki rozpoczęły bardzo aktywnie. Dzięki fundacji Gaudium et Spes z Biłgoraja mieli możliwość realizacji projektu pt.: „Kocham, szanuję i chronię środowisko naturalne”, który dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Lublinie. Celem jest rozbudzenie szacunku do otaczającego środowiska, kształtowanie zachowań proekologicznych wśród najmłodszych i budzenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach realizacji projektu dnia 7 września br. zorganizowany został „Piknik ekologiczny z Janem Pawłem II”, podczas którego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „I Ty możesz zostać przyrodnikiem”. Zadaniem naszych przedszkolaków było stworzenie własnego zielnika zawierającego zasuszone liście, kwiaty drzew i krzewów z najbliższego otoczenia wraz z własnoręcznie wykonanymi rysunkami dorosłych okazów. Prace były piękne dlatego postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Następnie wszystkie zielniki zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszym przedszkolu.

Zanim jednak mogliśmy uczestniczyć w pikniku ekologicznym, w lipcu i sierpniu, dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach o tematyce ekologicznej. Lekcje odbywające się w placówce mają charakter wprowadzający dzieci do tematyki projektowej oraz przygotowujący ich do właściwego odbioru warsztatów i wycieczek przyrodniczych. Zajęcia o mieszkańcach łąki zaczęliśmy od pogadanki, podczas, której przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą. Dzieci oglądały ilustracje z owadami, rozwiązywały zagadki, które m.in. doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania najpowszechniej występujących owadów. Bardzo chętnie uczestniczyły również w zabawie ruchowej z rekwizytami, a na koniec zajęć wykonały wspaniałe prace plastyczne przedstawiające biedronki.

Na kolejnych zajęciach o tematyce przyrodniczej dzieci również wykazały się szczególną aktywnością. Najpierw wysłuchały wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” następnie bardzo chętnie włączyły się w recytację poprzez naśladowanie dźwięków. Omówiliśmy najczęściej spotykane ptaki, ich wygląd, wielkość, pożywienie i czy zostaną z nami na zimę. Dzieci z zaciekawieniem oglądały kolorowe ilustracje różnych ptaków. Nasze zabawy także związane były z powyższą tematyką. Duże zainteresowanie wzbudziły przyniesione do sali karmniki. Dzieci poznały budowę karmnika oraz jego przeznaczenie dla naszych skrzydlatych przyjaciół, zostały również uwrażliwione na trudne warunki życia ptaszków i uświadomione na konieczność dokarmiania podczas zimowej pory roku.  

Wiele radości sprawiły naszym przedszkolakom gry plenerowe, które okazały się dużą atrakcją na naszym placu zabaw.

W dniu 11 września br. odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa Zwierzyniec, w której udział wzięły dzieci z grupy Dawidowe Owieczki i Pracowite Aniołki. Tematem spotkania były oznaki jesieni, zwierzęta leśne oraz owoce lasu. Przedszkolaki chętnie udzielały odpowiedzi na różne pytania, z łatwością rozpoznawały odgłosy oraz ślady różnych gatunków zwierząt żyjących w lesie.

Następnie w towarzystwie pracowników Nadleśnictwa udaliśmy się do Parku Krajobrazowego m.in. w celu sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej w terenie.  Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zadania związane z realizacją programu, które sprawiają dzieciom wiele radości i dają możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Fundacja Gaudium et Spes w Biłgoraju ma możliwość przeprowadzenia programu przyrodniczo-ekologicznego pt. „Mały ochroniarz przyrody” skierowanego do najmłodszych, realizowanego w Katolickim Przedszkolu im. Jana Pawła II w Biłgoraju.

Leave a Replay

Fundacja Gaudium et Spes

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu