EKO WYCIECZKA DO OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I PARKU REKREACJI ZOOM NATURY W JANOWIE LUBELSKIM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

W ramach realizacji ekologicznego projektu, w ostatnim tygodniu września, odbyliśmy wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Dzieci zwiedziły tam wystawę przyrodniczą prezentującą bogactwo flory i fauny Lasów Janowskich oraz fragmenty pracowni z Łążka Garncarskiego. Na warsztatach podziwiały eksponaty zwierząt leśnych i bogatą kolekcję ptaków, które można spotkać na terenie lasów Janowskich. Usłyszały również wiele ciekawych informacji dotyczących życia i zwyczajów tych zwierząt. Po warsztatach wybraliśmy się na spacer ścieżką przebiegającą przez las w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej, podczas którego dzieci miały możliwość podziwiania piękna jesiennej przyrody i bogactwa występującej tam roślinności. Na tablicach umieszczonych na ścieżce znajdowały się opisy walorów przyrodniczych terenu i najciekawsze obiekty przyrodnicze.

Kolejnym punktem wycieczki było laboratorium „Runo leśne” również w Janowie Lubelskim, którego ekspozycja dedykowana była najmłodszym zwiedzającym. Powierzchnię laboratorium wypełniały obiekty warsztatowe, multimedialne i sensoryczno – ruchowe. Oglądając wystawę dzieci miały okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu botaniki oraz kształtować umiejętności obserwacji natury. W „laboratorium Awifauny i Troposfery”, podziwialiśmy bogactwo awifauny janowskiej i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. W „laboratorium Recyklingu i Energii” przedszkolaki oglądały ekspozycje przekazujące informacje na temat różnych rodzajów i źródeł energii odnawialnej jakimi są: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady itd,, oraz sposobów wykorzystania energii. Na jednym z monitorów przedszkolaki mogły zobaczyć energię swojego ciała.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się ściana z odpadów, mozaika z odzyskanego szkła, instalacje z przedmiotów z recyklingu.  

Dzieci zwiedziły również terrarium, w którym mogły podziwiać różne ciekawe stworzenia takie jak: agamę błotną czy aksolotle amerykańską, węże boa i kameleony.  Zobaczyliśmy z bliska najciekawsze ryby polskich rzek i jezior. Były też akwaria egzotyczne i śródlądowe czy też mrówkarium z czarnymi i czerwonymi mrówkami. Zaś w kubiku z niezwykłymi roślinami można było zobaczyć takie unikalne rośliny jak chociażby mimozę wstydliwą, która reaguje na dotyk. W kolejnym laboratorium było ptasie radio. W słuchawkach mogliśmy słuchać odgłosów np. bielika, śmieszki, kapturka czy trzciniaka. Atrakcją okazały się również podwieszone instalacje z korzeniami drzew, warzyw i traw. Przyrodę czuliśmy wąchając zapachy m.in. świerka pospolitego czy mięty pieprzowej.

Leave a Replay

Fundacja Gaudium et Spes

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu