Warsztaty dobroczynne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Czym jest dobroczynność? Jakie wartości promuje? Jakimi wartościami kieruje się człowiek dobroczynny? To tylko niektóre pytania, które stawiała sobie młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju, na co dzień zaangażowana w wolontariat PCK, Caritas, Fundacji Gaudium et Spes, Fundacji FFLZB, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” koło terenowe w Biłgoraju.

By rozwiać swe wątpliwości i pytania, młodzież uczestniczyła w warsztacie pn. „Dobroczynność i fundraising. Poznajemy świat organizacji pozarządowych”. Warsztat odbył się w Krakowie w 23 stycznia 2020 roku i składał się z 7 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Całość szkolenia poprowadziła Anna Anioł – współzałożycielka i wiceprezes agencji fundraisingowej Armiger. Uczestniczyło w nim 23 osoby.

Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się, czym jest dobroczynność – jakie wartości promuje i jakimi kieruje się człowiek dobroczynny. Poznała formy zaangażowania w sprawy społeczne i charytatywne, takie, jak wolontariat, bezpośrednia pomoc podopiecznym, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zbiórki. Zapoznała się także z działaniami sektora organizacji pozarządowych. Dowiedziała się, czym trzeci sektor różni się od sektora publicznego i prywatnego oraz na czym polega działalność organizacji pozarządowych – po co i dlaczego zostają one powołane. Była także możliwość zapoznania się z konkretnymi przykładami działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, m. in. bezpośrednie działania pomocowe, kampanie społeczne, kampanie fundraisingowe (zbiórkowe). A także poznanie historii osób działających na rzecz innych, aby czerpać inspirację do stawania się liderem społecznym.

Młodzież poznała również kilkadziesiąt sposobów na zbieranie pieniędzy od darczyńców indywidualnych na cele dobroczynne (fundraising). Są to sposoby dostępne dla każdego młodego człowieka. Dzięki tej wiedzy młodzi ludzie będą czuli się pewnie w swoich działaniach dobroczynnych – wzmocni się ich poczucie sprawczości i wiara we własne siły. Z kolei praca w grupach polegała na zaplanowaniu działań do zrealizowania celu dobroczynnego wyznaczonego przez trenera w oparciu o wiedzę przekazaną podczas warsztatów.

Głównymi celami szkolenia było rozbudzenie w młodzieży chęć bezinteresownego pomagania, wzmacnianie postaw prospołecznych i dobroczynnych, zapoznanie młodzieży z sektorem organizacji pozarządowych, zapoznanie młodzieży z formami zaangażowania pomocowego, zapoznanie młodzieży z zasadami etycznego pozyskiwania funduszy od osób indywidualnych (fundraising) na cele dobroczynne oraz kształtowanie odpowiedzialnych dorosłych kształtowanie liderów społecznych o realnym wpływie na społeczeństwo obywatelskie. Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane przez Fundację „Gaudium et Spes”.

Leave a Replay

Fundacja Gaudium et Spes

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu