Konferencja pt. „Kościół wobec rolnictwa ekologicznego”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Program: 
 
10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji i wystąpienie gości honorowych
10.30 – 10.50 – Nauczanie Kościoła o ekologii – Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL JP2
10.50 – 11.10 – Rolnictwo a grzech ekologiczny – Prof. dr hab. Michał Wyrostkiewicz, KUL JP2
11.10 – 11.30 – Ekologia a aretologia. Podstawy odpowiedzialności ekologicznej – dr Andrzej Kluczkowski KUL JP2
11.30 – 11.50 – Gospodarstwo ekologiczne – wpływ na środowisko – Michał Woś, Minister Środowiska
11.50 – 12.10 – Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju – Michał Rzytki, Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12.10 – 12.40 – Przerwa kawowa
12.40 – 13.00 – Walory odżywcze i prozdrowotne żywności ekologicznej – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Zakład Żywności Ekologicznej Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
13.00 – 13.20 – Możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych wobec promowania gospodarstw wielkoobszarowych i przemysłowej produkcji żywności – Hanna Galicz, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
13.20 – 13.50 – Gospodarka leśna i jej wpływ na rolnictwo ekologiczne i ochronę środowiska – dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie
13.50 – 14.10 – Ekologia w produkcji mleka, mięsa wieprzowego czy oleju – dobre praktyki – Tomasz Obszański, rolnik ekologiczny i właściciel Ekologicznego Gospodarstwa Ogrodniczego
14.10 – 14.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Leave a Replay

Fundacja Gaudium et Spes

Misją Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie i
upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność́ na
rzecz dobra publicznego.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Close Menu